Laboratuvar

Merkezimizde laboratuvar hizmetleri, uluslararası kalite kontrol sistemleri ve standartları tarafından denetlenen SYNLAB  ve DEREN laboratuvarları tarafından verilmektedir. Hekimler tarafından uygun görülen tetkik ve testler, Merkezimizde sıra beklemeksizin, rahat ve temiz bir ortamda yapılmakta, Merkezimiz tarafından laboratuvara iletilmekte ve test sonuçları takip edilerek hastalara bilgi verilmektedir.

 

Tüm rutin tetkikler (tam kan sayımı, kolesterol, kan şekeri vb.), hormon ve immunokimya çalışmaları (tiroid hormonları, testosteron, estrodiol, β HCG, insülin vb.), mikrobiyoloji ve antibiyogram çalışmaları (burun-boğaz-idrar-yara kültürü vb.), immunoloji ve seroloji çalışmaları (hepatit markerları, ASO, CRP, anti HIV, toxoplasma vb.), hematoloji ve kuagülasyon çalışmaları (kan grubu, kanama pıhtılaşma zamanı, pıhtılaşma faktörleri vb.), özel proteinler (immunglobulinler, total eozinofil vb.), dışkı ve idrar tetkikleri (tam idrar tetkiki, idrar kültürü, gaitada parazit incelemesi, gaitada gizli kan vb.) için gerekli numuneler alınmakta ve aynı gün içerisinde, bazı özel tetkikler için ise en geç 2 gün içerisinde sonuçlarla ilgili hastalara bilgi verilmektedir.

 

Merkezimiz, görüntüleme gerektiren hastalık gruplarında ise Özel Çankaya Yaşam Hastanesi  ile çalışmaktadır. Bu bağlamda tüm manyetik Rezonans (1.5 tesla) ve bilgisayarlı tomografi tetkikleri ile direkt radyolojik tetkikler ve ultrasonografik incelemeler bu merkezde yapılmaktadır. Uluslararası ISO9002 Kalite Güvencesine sahip olan Özel Çankaya Yaşam Hastanesin'de hastalar tetkiklerini yaptırdıktan sonra merkezimizde tekrar değerlendirilip sonuç verilmektedir.

 

Ziyaretçi Sayacı :

Site Haritası

Laboratuvar